Serbest Form Cam Strüktürler

Çelik ve camın birlikteliği yaklaşık 160 yıl öncesine dayanmaktadır. Bu süre zarfında elde edilen tecrübe ve gelişmeler, günümüzde ilk bakışta yapılamaz denilen tasarımları uygulanabilir kılmıştır.

ONART, mimarinin geometrik olarak uygulanması zor olan taleplerini karşılama konusunda uzmanlaşmış bir şirkettir. Firmamız, serbest form yüzey eğrilerinin avantajları ve uygulama esasları konusundaki bilgi birikimiyle tasarımlarınızı gerçekleştirmektedir. Çelik ve cam teknolojisinin uygulama yöntemlerini belirlerken ONART her özel projesinde kendi limitlerinin ötesini hedeflemektedir.

Serbest form yüzeylerin tasarımı ve uygulanması konusunun bu alanda tecrübe sahibi bir firma tarafından ele alınması gereği muhakkaktır. Yapı geometrisi ne kadar kompleks olursa olsun günümüz yazılımlarıyla bu yüzeylerin tasarımı, hesabı ve detaylandırılması 3 boyutlu olarak yapılabilmektedir.

Kabuk yapıların ilgi çekici görselliklerinin yanı sıra, bu yapılar oldukça verimli bir malzeme kullanımı sağlamaktadır.

Fikirlerinizi özgürleştirin, bırakın ONART, sınırlarını zorlayan, farklı tasarımlarınıza gerçeklik katsın.